Zenginlik İçin Dualar Esmalar

Zengin olmak her insanın çocukluktan itibaren niyet ettiği bir şeydir. Herkes çocukken bile kendisini çok güzel yerlerde görür ve yüksek miktarlarda para kazanacağına inanır. Fakat hayat şartları bunu her zaman sağlamanıza yetecek alternatifler sunmayabilir. Fakat zenginliği sizlere getirecek duaların var olduğunu söylesek ve bu duaların uygulamasının da bir o kadar kolay olduğunu söylesek, sanırım yerinde bir harekette bulunmuş oluruz.

Gerçekten de rızkı arttırmak ve bereket sağlamak gibi amaçlar ile okunabilecek dualar olduğu gibi, zenginliği sağlayacak dualarda vardır. Bu duaların en temel dikkat edilmesi gereken hususu, temiz ve gerçek bir niyet ile okunmasıdır. Aynı zamanda zenginlik kısa süre içerisinde sizlere geleceği için, kibre kapılmamalı; davranış ve düşüncelerinize çok dikkat etmelisiniz. Ola ki gelen paralar neticesinde sizler kibre kapıldınız veya dinen sizlere bahşedilmiş görevlerinizi yerine getirmeyi unutur hale geldiniz, o zaman gelen para geldiği hızla gidebilecektir. Bu nedenle zengin olmak için öncelikle gönlünüzü zengin tutun, görevlerinizi ve sorumluluklarınızı yerine getirin, alnınız teri ile paranızı kazanın ve duanızı edip gerisini Rabbimize bırakın.

Zengin Olmak İçin Okunacak Dua ve Esmalar

  • 1- Allah rızası için gusül abdestinizi alın.

2- 3 defa Elhamdülillah deyin.

3- 7 defa Salavat-ı Şerife getirin. (Allahümme salli ala seyidina muhammedin ve ala ali seyidina muhammed.)

4- 7 defa da belirteceğimiz duayı okuyun. “Bismillahirrahmanirrahim. Eyânşîn eyânşîn heyârişm heyârîşin nâdellahe min fevka arşihî eh bit yâ cibr’il bi aza bin vakim ve teferrakatil cirim meşrikan ve mağribin insarifû ya ımari hâzel mekân fe men lem yensarıf minküm yahruf bi azabin vâki m însarifû cetrıiy’ an ev bîhın ev bîhm bi seiâmin bi selâmin bâakellâhü fi küm ve aleyküm insarifü hattâ akda hacetî sürnme ûdu lima kuntum aleyhi ve ruddu ilâ mekâniküm bi hakkı azzemte bihî a Ley küm.”

Kâle rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb”

Hz. Süleyman tarafından sıklıkla okunan bir zenginlik duasıdır. Bu duanın belirlenen sayıda okunması oldukça önemlidir. Duanın günde 12 kez okunması gerekir. Bu duayı okuyan kişi Rabbimizden mülk ister, para ister. Rabbimiz hayırlısı ise sizlere zenginleşmeyi nasip eder.

“Bismillahirrahmanirrahim Kulillahumme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü vetüzillü men teşaü bi yedikel hayr inneke ala külli şey’in kadir Tülicül leyle fin nehari ve tülicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuticül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi gayri hisab.”

Günde en az 4 en çok 41 kez okuyan kişinin rızık kapıları açılır ve kişi bir anda zenginleşmeye başlar.

“Bismillahirrahmânirrahîm. İnnâ a’taynâkel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter”

Bu duanın ismi Kevser Suresidir. Kevser Suresini günde 1000 kez okuyan kişi kısa süre içerisinde para elde eder ve zenginleşmeye başlar.

  • “Ya Ğaniyyu Ya Muğni” Allah’ın isimlerinden bir zikirdir. Günde 1000 kez zikreden kişi muhakkak ki yoksulluktan kurtulur.
  • “Yâ İlâhel Alihetir-refiy-ı Celâlüh” Bu esmanın günde en az 20 kez okunması gerekmektedir. Fakat dikkat edilmesi gereken husus şudur: namaz sonrasında okunması gereken bir esmadır. Elbette Esmaların tümü dilendiği zaman, dilendiği kadar zikredilebilir. Fakat amaç ve niyet zenginlik ise, bu Esmanın namaz sonrasında ve 20 kez olmak üzere okunması gerekir.
  • “Ya Rahim” Esması da yine namaz sonrasında 279 kez okunmalıdır. Rabbimiz bu Esmayı belirtilen sayıda zikreden kişiye bolca rızık verir.
  • “Bismillahi Latif”, Ya Latif esması günde 9 kez, belirttiğimiz şekilde zikredilirse, kişinin rızkı bir anda artar ve kazanç bereketli olur.

Belirtilen duaların ve Esmaların tümü zenginlik niyeti ile okunabilir. Fakat şu da unutulmamalıdır ki, hiçbir dua tek başına etkili ve tesirli değildir. Bunu destekleyecek hareketler ve buna göre bir niyet gerekir. Bu nedenle sizler kazancınızı arttırmak niyeti ile çaba harcamalısınız, rızkınızı bereketlendirmek için uğraşmalısınız. Ancak bu sayede dua edebilecek konuma gelebilirsiniz. Evde oturarak bu duaları okumanın zenginlik açısından faydası olmayacaktır.

 

 

3 thoughts on “Zenginlik İçin Dualar Esmalar

  1. Öncelikle elinize emeğinize sağlık yalnız bir konuda eksiğiniz var Lütfen duaların Arapça yazılımlarını da ekler misiniz yanlış okumak istemiyoruz malum Türk alfabesi ile Arap alfabesi bire bir aynı okunmuyor ve çok ince farklar olan harfler var Arapça’da mesela siz se diye yazıyorsunuz o se harfi arapçaya göre peltek olan ث se harfi mi yoksa keskin olan س se harfi mi bilmemiz gerekiyor manasının bozulmaması için..

    1. Sûreleri yada ayetlerin Arapça yazılımlarını bulmak kolay ama dualarınkini bulmak imkansız o bakımdan özellikle duaların Arapça yazılımlarını yazar mısınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir