Giden Sevgiliyi Geri Getirme Dua ve Esmaları

Dinimizde birçok dileğin gerçekleşmesi için bizlere bahşedilmiş dualar vardır. Önemli olan bu duaları bulmak ve denemektir. Sizlerle bu yazımızda giden bir sevgilinin ardından okunabilecek ve onun geri dönmesini sağlayacak dualar ve esmalar paylaşacağız. Fakat bilinmeli ki, bir insan sizin ömrünüz için, hayatınız için hayırlı değilse, bu duaları okuyarak ayrılığı ancak geciktirirsiniz. Yani asıl olan yine kısmetiniz ve kaderinizde yazılı olan kişidir.

Belirteceğimiz dualar okunmalı ve sabır ile beklenmelidir. Eğer kişi yine de dönmüyorsa büyük bir tevekkül içinde Rabbimiz ’den güç ve sabır istemek dışında yapabileceğiniz başka bir şey yoktur. Bilmelisiniz ki eğer Rabbimiz bir dileğinizi kabul etmiyorsa, çok daha iyisi çok daha hayırlısı yoldadır, geliyordur. Bu nedenle eğer dualarınız kabul olmazsa bile üzülmemelisiniz.

Eğer giden sevgiliniz sizlerin kaderinde varsa, bu duaları okumak sizler için çok faydalı olacaktır. Zira bekleme sürecinde çekeceğiniz acı azalacağı gibi, giden kişinin çok daha kısa bir süre içerisinde size dönmesini sağlayacaktır.

Giden Sevgiliyi Geri Getiren Esmalar

Elbette ki Esmalar birçok dileğin gerçekleşmesi için sizlere yardımcı olacaktır. Fakat giden sevgilinin geri dönmesi için dua ederken sadece Esmalardan faydalanmak yeterli olmayacaktır. Bu nedenle hem Esma hem de duaları bir arada uygulamanız gerekecektir. Belirteceğimiz dua ve Esmaların tümü art arda okunmalı ve bir tertip şeklinde uygulanmalıdır.

İlk olarak abdestinizi alın ve besmele çekerek duaya başlayın.

  • El- Müteâli Esması ile Meryem Suresinin 96. Ayetini okumalısınız.

El- Müteali Esması, mahlukların sıfatlarından uzak olan, bu sıfatların biri ile muttasıf olmaktan yüce ve ali olan; her türlü benzetme ve tasavvurdan uzan olan, her türlü kusurdan münezzeh olan, temiz olan anlamına gelir.

Duanın Okunuşu:  İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti se yec’alu lehumur rahmânu vuddâ(vudden).

Duanın Anlamı: İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.

  • El- Câmi Esması ile Rum Suresinin 21. Ayetini okumalısınız.

EL-Câmi Esması, istediğini, istediği yerde, istediği şekilde anında toplayan; kıyamet günü mahlûkatı toplayacak olan anlamına gelir.

Duanın Okunuşu: Ve min âyâtihî en halaka lekum min enfusikum ezvâcen li teskunû ileyhâ ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeten, inne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn(yetefekkerûne).

Duanın Anlamı:  Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun varlığının ve kudretini delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

  • El- Mücîb Esması ile Nisa Suresi 132. Ayetini okumalısınız.

El- Mücib Esması, kullarının duasını kabul edip, onlara cevap veren, canlı ya da cansız, akıl sahibi ya da buna kabiliyeti olmayan varlıkların istek ve ihtiyaçlarını onlardan daha iyi bilen ve gören anlamlarına gelir.

Duanın okunuşu: Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard(ardı). Ve kefâ billâhi vekîlâ(vekîlen)

Duanın anlamı: Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter.

Bu duaların arka arkaya 3 kez okunması gerekmektedir. Abdest almanız zorunludur çünkü Kur’an-ı  Kerim içerisinden kelimeler geçmektedir. Bu duayı temiz bir dilek ile okumalısınız ve ardından duanızı en içten şekilde etmelisiniz.

Giden Sevgiliyi Geri Getiren Dualar

  • Elif lam mim. Zalikel kitabü la raybe fıh- hudel lil müttekıyn. Ellezıne yu’minune bil ğaybi ve yukıymunas salate ve mimma razaknahum yunfikun. Vellezine yu’minune bi ma unzile ileyke ve ma unzile min kablik- ve bil ahırati hum yukınun. Ulaike ala hudem mir rabbihim ve Ulaike hümül muflihun

Anlamı: Elif, Lam, Mim. İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler kötülükten korunacaklar için hidayettir. Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler, hem senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler. Bunlar, işte Rabblerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar işte felaha erenlerdir.

Bu duanın günde 7 defa okunması gerekmektedir. Allah’ın izni ile bu duayı okuyan kişilerin sevgilileri kısa süre içerisinde geri gelecektir.

  • Bismillâhirrahmânirrâhîm. Elkariatü. Melkâriah. Vemâ edrâke melkâriah. Yevme yekûnünnâsü kelferâşilmebsûs. Ve tekûnülcibâlü kel’ıhnilmenfûş. Feemmâ men sekulet mevâzînühu. Fehüve fî’îyşetin râdıyeh. Ve emmâmen haffet mevâzînühu. Feümmühu hâviyeh. Ve mâ edrâke mâhiyeh. Nârün hâmiyeh.

Anlamı: Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla. Gürültü koparacak olan kıyamet! Nedir o gürültü koparacak olan? O gürültü koparacak olanı ne olduğunu sen bilir misin? O gün insanlar, ateş etrafında çırpılıp dökülen pervaneye dönecekler. Dağlar, atılmış renkli yüne benzeyecekler. Ama tartıları ağır gelen kimse hoş bir hayat içinde olacaktır. Tartıları hafif gelenler ise, onun yeri bir çukurdur. O çukurun ne olduğunu sen bilir misin? O, kızgın bir ateştir.

Bu duanın bir hafta boyunca aralıksız okunması gerekir. 7 gün boyunca aralıksız 70 kez bu duayı okuyan kişinin giden sevdiği Rabbimizin izni ile geri gelecektir.

Dualar elbette ki en güçlü ve en karşı konulamaz kuvvettir. Fakat yine de bu duaların kabul olması için gereken özverinin kişi tarafından gösterilmesi gerekir. Elinizden geleni yapıp sabırla duaları okuyarak Rabbimizden kabulün

5 thoughts on “Giden Sevgiliyi Geri Getirme Dua ve Esmaları

  1. Bu duayı sevgilimi değil de, çok sevdiğim bir arkadaşım var,küs değiliz ama benim onu düşündüğüm kadar o beni arayıp, sormuyor, düşünmüyor. eskiden çok iyiydik ama maalesef artık öyle değiliz ve ben cidden onu çok özlüyorum, eskisi gibi olmak istiyorum. Arkadaşım ile aramızı eskisi gibi yapacak, onun beni düşünmesini, arayıp sormasını sağlayacak bir dua istiyorum. Bu duayı bunun için de okuyabilirmiyiz??

      1. Cevabınızı geç gördüm. Başka bir sorum da bu son duayı günde 70 kere mi,1 hafta da mı 70 kere okunması lazım?? umarım kısa zaman da dönüş yaparsınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir