Arabaya Binerken Okunacak Dualar

Günümüz içerisinde yapacağımız her şey için ağzımızda duaların eksik olmaması gerekmektedir. Çünkü her şeyin hayırlısı ve iyisi ancak dualarda saklıdır. Dua etmek hayır kapılarını açan en büyük güçtür. Tüm insanların dilediğince kullanabileceği bu güç, doğru kullanılmalı ki, gerçekten yerine de ulaşsın. Bu nedenle isteğimiz ve dileğimiz her ne ise, buna göre dua etmeli ve edeceğimiz duaları buna göre araştırmalıyız.

İnsanların en büyük ihtiyacı şüphesiz hayatta kalmaktır. Hayatta kalmak için yemek yenir, uyku uyunur yani kısacası iş bulunur ve çalışılır. Hayatta kalmak ve bütünlüğünüzü korumakta ancak koruyucu dualar ve ihtiyatlı olmakta yatar. Yüce Allah’ımız bizlere koruyucu dualar göndermiştir. Eve girerken, arabaya binerken ihtiyatlı olmanın yanında bu duaları okumakta çok önemlidir.

Koruyucu dualar genellikle arabalara ve evlere asılabildiği gibi zaman zaman arabaya binerken, bir yere giderken de okunabilecek dualardır. Bu duaların tarihine baktığımızda aslında oldukça eskidir. Elbette dönem itibari ile arabaya binerken okunabilecek şeklinde değil de, her türlü binek hayvanına ya da ilkel araçlara binerken okunacak dualar şeklinde karşılık bulmaktadır. Bu yazımızda sizlere arabaya binerken okuyabileceğiniz bazı koruyucu duaları açıklayacağız.

  • “Bismillahirrahmanirrahim. Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’un fî-l ardi ve lâ fis-semâi ve hüves-semîul alîm.”

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuşlardır: “Her kim bu duayı sabah okursa, kimsenin ona yolu yoktur. Kimse ona zarar veremez.” Genellikle bu dua bu rivayetten ötürü arabalara ve evlere asılmaktadır. Fakat bu duayı eve ya da arabaya asmak yerine okumak çok daha faydalıdır ve daha makbule geçecektir.

  • “Bismillahirrahmanirrahim. Sübhânellezî sehhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehû mukrinîn. Ve innâ ilâ rabbinâ le-munkalibûn. Bi’smillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne rabbî le-ğafûru’r-rahîm. Ve mâ-kaderu’llâhe hakka kadrihî vel‘ardu cemî‘an kabzatühû yevme’l-kıyâmeti ve’s-semâvâtü matviyyâtün bi-yemînihî sübhânehû ve te‘âlâ ammâ yüşrikûn.”

Bir yolculuğa çıkarken okunabilecek dualardan biridir. Kazasız belasız bir yolculuk niyeti ile okunmalıdır. Araca binmeden evvel bu duayı 7 kez okursanız, kazadan ve beladan korunursunuz.

  • Bismillâhir rahmânir rahîm. Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun). Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

Bu dua Tevbe Suresinin son iki ayetidir. 7 kez okunması gerekir. Rivayet odur ki, bu duayı her gün 7 kez okuyan kişi o gün ölmez. Demir ile yapılan hiçbir şey onu yaralamaz, yanarak can vermez.

  • “Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, sübhanellezi sahhara lena haza vema künna lehu mukrinin ve inna ila Rabbina lemünkalibün”

 Allah’ım! Bunu bize rahmet kılan Allah bize verdiği tümüyle kendi iradesindendir. Yoksa nasıl durdururduk. Biz yine sana döneceğiz, Rabbim anlamına gelmektedir. Bu dua arabaya binerken okunur ve hakkın iradesi ile teslim oluşunu ifade eder.

  • Kul hüvellahü ehad. Allahüssamed. velem yelid velem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehad.”

Bu dua Peygamber Efendimizin (sav) devesine binerken okuduğu bir duadır. Haliyle fazileti de ortada olan bir duadır. Ey Muhammed! De ki; O Allah birdir ve tektir. Allah her şeyi bilir ve görür. Herkes O’na muhtaçtır. O doğurmayan ve doğmamıştır. Hiç bir şey O’nla ölçülemez. Bu duaları okuyan Allah dostu olur. Okuyan Allah’a sığınmış olur ve gazabından kurtulur.

  • “Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La te’huzühu sinetün ve la nevm. Lehu ma fis-semavati vema fil erd. Menzellezi yeşfeu indehu illa biiznihi. Ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitune bişey’in min ilmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel erd. Vela yeudühü hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim”

Şüphesiz ki koruyucu dualar arasında en etkili olanı ve en bilineni Ayetel Kürsi’dir. Bu dua gün içerisinde sürekli okunması gereken bir duadır. Yani yalnızca bir araca binerken değil, her daim okunacak bir duadır.

Tüm bu duaları arabaya binmeden evvel okuyabilirsiniz. Bu durumda Rabbimizin izni ile kazalardan ve belalardan korunacaksınız. Elbette dua etmek yeterli olmayacaktır, her zaman ihtiyatı ve dikkati elden bırakmamalısınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir